စာေပေဟာေျပာပြဲ – “လဲက်ရင္ျပန္ထႏိုင္ရမယ္”

ေဟာေျပာသူ – ဆရာဦးေဌးဝင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၀) ရက္ေန႔၊ ညေန ၆ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဘီမ္းပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၌ စာေပေဟာေျပာပြဲတစ္ခု က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေဟာေျပာသည့္ဆရာမွာ စာေရးဆရာ ဦးေဌးဝင္းျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္ စိတ္ဓါတ္ခြန္အား တိုးပြားေစဖို႔ ရည္႐ြယ္ေဟာေျပာေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ “လဲက်ရင္ ျပန္ထႏိုင္ရမယ္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တစ္နာရီခြဲနီးပါး ေဟာေျပာခဲ့ရာ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား အတြက္ အထူးစိတ္ဝင္စားစရာႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။ လဲက်တဲ့အခါ ျပန္ထႏိုင္ဖို႔ ယံုၾကည္ရာဆိုတာကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ယံုၾကည္ရာရည္မွန္းခ်က္ကိုေမးခြန္းထုတ္ၿပီး Read More …