Saraphetchan ႏွင့္ ပူူးတြဲက်င္းပမည့္ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ား အတြက္ သင္တန္းသားသစ္ ေခၚယူျခင္း

BEAM ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ ခ်င္းမိုင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာေကာလိပ္ (ဆာရာဖတ္ခ်န္း) တို႔ ပူးတြဲ က်င္းပမည့္ ဆရာျဖစ္ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း (နာရီ ၂၁၀) ႏွင့္ အေျခခံ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း (နာရီ ၁၅၀) တို႔ကို လာမည့္ ဇူလိုင္လ အတြင္း က်င္းပရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိပါသည္။ TOT သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းကာလမွာ သံုးလေက်ာ္ခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ျပီး၊ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္သင္တန္း အတြက္မူ ႏွစ္လေက်ာ္ခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ကာ အဆိုပါ ေကာလိပ္တြင္ သြားေရာက္သင္ယူရမည္ Read More …

Village Corps Program

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေက်းရြာအေျချပဳစီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ အသိပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ႏွင္ ့ေစတနာ့ဝန္ထမ္း (၀န္ထမ္း) ေခၚယူျခင္း BEAM Education Foundation မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ အသိပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ တစ္စိတ္တပိုင္းမွ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ Village Corps   စီမံကိန္းအား၂၀၁၇ တြင္  စတင္ အေကာင္အထည္ေဖၚမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းႏွင့္ၿပည္စံုေသာသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၁။ BEAM Education Foundation မွ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးပရိုဂရမ္ (Higher Education  Program) (သုိ႔မဟုတ္) Read More …

အေျခခံပညာေရးအဆင့္ သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူျခင္း

ဘီမ္းပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ခ်င္းမိုင္ခ႐ိုင္ ေကာေစာ္ေနာပညာေရးဌာနတို႔မွ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ အေျခခံပညာေရးအဆင့္ သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ား စတင္ေခၚယူေနပါၿပီ။ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရန္ ကာလမွာ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ျဖစ္ပါတယ္။   ဖြင့္လွစ္မည့္အတန္းမ်ား • နာရီ ၂၀၀ ထိုင္းစာ • မူလတန္းအဆင့္ • အလယ္တန္းအဆင့္ • အထက္တန္းအဆင့္   လိုအပ္ခ်က္မ်ား 1. ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာ 2. ၁ လက္မဆိုဒ္ ဓါတ္ပံု ၄ ပံု Read More …